جمال ابوطالبی عبدالملکی رئیس شورای اسلامی زاغمرز شد

با حداکثر آرا نمایندگان منتخب دوره ششم شورای اسلامی زاغمرز جناب آقای جمال ابوطالبی عبدالملکی رئیس شورای اسلامی زاغمرز شد . امروز شانزدهم مرداد ماه 1400 طی جلسه ای با حضور دکتر اسدی بخشدار بخش مرکزی شهرستان بهشهر  که در محل ساختمان بخشداری برگزار شد جناب آقای مهندس جمال ابوطالبی عبدالملکی با حداکثر آرا به سمت ریاست شورای اسلامی زاغمرز انتصاب شد.

سوابق قبلی آقای جمال ابوطالبی عبدالملکی :

عضو دوره های چهارم و پنجم شورای اسلامی زاغمرز

رئیس شرکت تعاونی بومگردان بهشت میانکاله

مدیر انجمن دوستداران محیط زیست سبز زاغمرز

عضو کمیته مشورتی میانکاله

موسس خانه هلال احمر زاغمرز

پژوهشگر ایل عبدالملکی

عضو هئیت امنا بیمارستان زاغمرز