پیش شماره مشهد برای تلفن مناطق مختلف مشهد

مشهد با موقعیت مذهبی نقش عظیمی در جذب مسافر و توریست دارد. پیش شماره مشهد نیز بر مبنای تفکیک مناطق است و با داشتن پیش شماره می توان به موقعیت کلی مناطق دست یافت. 

معرفی پیش شماره های مشهد

پیش شماره مشهد

مرکز مخابرات انقلاب

پیش شماره تلفن: ۳۸۴۰-۳۸۴۱-۳۸۴۲-۳۸۴۳-۳۸۴۴-۳۸۴۵-۳۸۴۶-۳۸۴۷-۳۸۴۸-۳۸۴۹

آدرس: خیابان احمد آباد، رو به روی هتل هما

مرکز مخابرات ۱۵ خرداد

پیش شماره تلفن:۳۵۰۹-۳۵۰۱-۳۵۰۲-۳۵۰۷

آدرس:بلوار وکیل آباد، بعد از اقبال لاهوری، وکیل آباد ۶۲

مرکز مخابرات ثامن الائمه

پیش شماره:۳۵۲۱-۳۵۲۲-۳۵۲۳-۳۵۲۴-۳۵۲۵-۳۵۱۳

آدرس:بلوار شهید فلاحی-نبش فلاحی ۲

مرکز مخابرات شهرک صنعتی توس

پیش شماره تلفن:۳۵۴۱-۳۵۴۲

آدرس: شهرک صنعتی توس

مرکز مخابرات آزادی

پیش شماره تلفن:۳۲۲۰-۳۲۲۱-۳۲۲۲-۳۲۲۳-۳۲۲۴-۳۲۲۵-۳۲۲۶-۳۲۲۷-۳۲۲۸-۳۲۲۹-۳۲۰۱

آدرس: خیابان آزادی- بین چهار راه شهدا و خسروی

مرکز مخابرات شهید فرشچی

پیش شماره تلفن:۳۶۰۱-۳۶۰۲-۳۶۰۳-۳۶۰۴-۳۶۰۵-۳۶۰۶-۳۶۰۷-۳۶۰۸-۳۶۰۹-۳۶۱۰-۳۶۱۱

آدرس: بلوار امامت- خیابان امامت ۴۸

مرکز مخابرات توحید

پیش شماره تلفن: ۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳-۳۳۷۸

آدرس:جاده سرخس شهرک شهید رجائی، بلوار حر، جنب آتش نشانی

مرکز مخابرات صابری وحید

پیش شماره تلفن:۳۷۶۰-۳۷۶۱-۳۷۶۲-۳۷۶۳-۳۷۶۴-۳۷۶۵-۳۷۶۶-۳۷۶۷-۳۷۶۸-۳۷۶۹

آدرس: بلوار فردوسی، جنب سالن بهشتی

مرکز مخابرات مطهری

پیش شماره تلفن:۳۷۱۱-۳۷۱۲-۳۷۱۳-۳۷۱۹-۳۷۲۱-۳۷۲۳-۳۷۲۴-۳۷۲۵-۳۷۲۶-۳۷۲۷-۳۷۲۸-۳۷۲۹

آدرس: بلوار حر عاملی، ابتدای بلوار کریمی

شهر مشهد و پیش شماره های آن

مرکز مخابرات طلاب

پیش شماره تلفن: ۳۲۷۰-۳۲۷۱-۳۲۷۲-۳۲۷۳-۳۲۷۴-۳۲۷۵-۳۲۷۶-۳۲۷۷-۳۲۷۸-۳۲۷۹-۳۲۸۰

آدرس: خواجه ربیع، گاز شرقی، رو به روی سازمان آب

مرکز مخابرات فدائیان اسلام

پیش شماره تلفن:۳۳۴۰-۳۳۴۱-۳۳۴۲-۳۳۴۳-۳۳۴۴-۳۳۴۵-۳۳۴۹

آدرس: انتهای خیابان نخریسی، جنب بانک ملی، ابتدای کوچه هدایت

مرکز تلفن امیر المومنین

آدرس: چهار راه ولی عصر(عج)، بین تقاطع ابوطالب و هدایت

۳۷۵۱-۳۷۵۲-۳۷۵۳-۳۷۵۷-۳۷۵۹-۳۷۵۰

مرکز تلفن استقلال

پیش شماره تلفن:۳۸۶۳-۳۸۶۴-۳۸۶۵-۳۸۶۶-۳۸۶۷-۳۸۶۹-۳۸۹۰-۳۸۹۱-۳۸۹۲-۳۸۹۳-۳۸۹۴

آدرس: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۳

مرکز مخابرات قدس

پیش شماره مشهد در منطقه قدس: ۳۸۵۱-۳۸۵۲-۳۸۵۳-۳۸۵۴-۳۸۵۵-۳۸۵۸-۳۸۵۹-۳۸۱۱

آدرس: خیابان بهار، خیابان هویزه

مرکز مخابرات آزادگان

پیش شماره تلفن: ۳۸۲۱-۳۸۲۲-۳۸۲۳-۳۸۷۰

آدرس: بلوار سرافرازان، سرافرازان ۵۲، خیابان شهرک راهنمایی و رانندگی

مرکز مخابرات کوثر

پیش شماره تلفن: ۳۸۸۰-۳۸۸۱-۳۸۸۲-۳۸۸۳-۳۸۸۴

آدرس: بلوار وکیل آباد، انتهای هاشمیه ۲۸

مرکز مخابرات خاتم الانبیاء

پیش شماره تلفن: ۳۶۶۵-۳۶۶۶-۳۶۶۷-۳۶۹۰-۳۶۹۱-۳۶۵۴-۳۶۵۷-۳۶۵۸-۳۶۵۹-۳۶۵۱

آدرس: جاده قوچان، رو به روی پلیس راه امام هادی

مرکز مخابرات گلشهر(۵ تن)

پیش شماره تلفن: ۳۲۱۰-۳۲۱۱-۳۲۱۲-۳۲۱۳-۳۲۱۴-۳۲۱۵-۳۲۱۷-۳۲۱۹

آدرس: میدان فجر، پشت صد متری، انتهای خیابان ۵ تن

مرکز مخابرات عدالت

پیش شماره تلفن:۳۳۶۴-۳۳۶۵-۳۳۶۶-۳۳۶۷-۳۳۶۸-۳۳۶۹

آدرس: بلوار مصلی، نرسیده به چهار راه مصلی، بین مصلی ۳ و ۵

مرکز مخابرات شهرک صنعتی کلات

پیش شماره تلفن:۳۲۴۱-۳۲۴۲-۳۲۴۳-۳۲۴۴-۳۲۴۵

مناطق شهر مشهد بر حسب پیش شماره

مرکز مخابرات رسالت

پیش شماره تلفن: ۳۶۲۰-۳۶۲۱-۳۶۲۲-۳۶۲۳-۳۶۲۴

آدرس: قاسم آباد، انتهای حجاب، میدان حجاب، سمت چپ

مرکز مخابرات نبوت

پیش شماره تلفن: ۳۶۶۰-۳۶۶۱-۳۶۶۲-۳۶۶۳-۳۶۶۴

آدرس: قاسم آباد، چهار راه مخابرات

مرکز مخابرات بهارستان

پیش شماره تلفن:۳۳۱۲-۳۳۸۱

آدرس: ابتدای شهرک ابوذر، پشت اداره پست

مرکز مخابرات شاندیز

پیش شماره تلفن:۳۴۲۸

مرکز مخابرات پیروزی

پیش شماره تلفن: ۳۸۷۶-۳۸۷۷-۳۸۷۸-۳۸۷۹-۳۸۷۱

آدرس: رضاشهر،بلوار پیروزی، بعد از چهار راه خاقانی

مرکز مخابرات ویلاشهر

پیش شماره مشهد در ویلاشهر:۳۵۵۱-۳۵۵۹

مرکز مخابرات امام خمینی

پیش شماره تلفن: ۳۷۳۱-۳۷۳۲-۳۷۳۳-۳۷۳۴-۳۷۳۹

آدرس: آیت الله عبادی ۸۷، نبش چهار راه اول

 مرکز مخابرات خواجه ربیع

پیش شماره تلفن:۳۷۴۹-۳۷۴۳-۳۷۴۲-۳۷۴۱

آدرس: رو به روی آرامگاه خواجه ربیع

مرکز مخابرات امت

پیش شماره تلفن: ۳۲۵۰-۳۲۵۱-۳۲۵۶-۳۲۵۷-۳۲۵۸-۳۲۵۹

آدرس: انتهای خیابان شهید مفتح

مرکز مخابرات المهدی

پیش شماره تلفن:۳۳۸۰-۳۳۸۵-۳۳۸۶-۳۳۸۷-۳۳۸۹-۳۲۵۶-۳۲۵۷-۳۲۵۸-۳۲۵۹

آدرس: خیابان خلج، خلج ۲۷

مرکز مخابرات شهید باهنر

پیش شماره تلفن:۳۳۹۶-۳۳۹۷

آدرس: جاده سرخس، شهرک شهید باهنر

مرکز مخابرات طرق

پیش شماره تلفن: ۳۳۹۲-۳۳۹۳

آدرس: شهرک طرق

در این مطلب پیش شماره های مشهد بر حسب مناطق آن ارائه شد. امیدواریم ارائه این مطلب در شناسایی مناطق شهر مشهد و پیش شماره های آن موثر و مفید واقع شده باشد.

The post پیش شماره مشهد برای تلفن مناطق مختلف مشهد appeared first on آرگا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.