لایروبی آب بندان بزرگ لپوی زاغمرز

لایروبی لپوی غربی زاغمرز

بازدید دکتر شریعتی نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه و اعضاء شورای اسلامی زاغمرز و دکتر هادیان رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهشهر  از آب بندان بزرگ لپوی زاغمرز  . این بازدید بدلیل صدور مجوز لایروبی این آب بندان با ملاحظات زیست محیطی انجام شد.
عکس از : آریان ابوطالبی عبدالملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.